Gammel Celle

  • Straf
  • 2. verdenskrig
  • Dødsstraf

4 Gammel Celle beskaaret web 

Gammel Celle

Forbedringsafdeling, Tugthus, celleafdeling, montage, terapi og fritidsafdeling

I brug 1875-2006

Gammel Celle blev i 1875 opført som celler til forbedringshusfanger. I 1933 omdannet til almindelig celleafdeling. På 1. etage var der i 1943-44 tugthusafdeling for modstandsfolk dømt ved tyske domstole. I 1976 ophørt som celleafdeling og indrettet til afdeling for montage, terapi og fritid.

 

Straf

Fangerne kom til fængslet med forskellige typer af domme. Først kom fangerne med de hårde tugthusdomme, men fra 1875 modtog fængslet også fanger med de mildere forbedringsdomme. I 1933 trådte en ny straffelov i kraft, hvor straf og forbedring blev samlet i et. Desuden har fængslet i en kort periode huset danskere med tyske krigsdomme, og i en længere periode været særfængsel og forvaringsanstalt.

 

Celler

Fængslet modtog fanger med domme, som krævede hver sin celletype. Natcellen (1853-1933) var en boks på 3,2 m2 uden vindue, lys og varme, som tugtfangerne sov i. Forbedringscellen (1875-1933) var til forbedringsfangerne, som opholdt sig i cellen hele døgnet. Den havde vindue, elektrisk lys og varme. Med den nye straffelov i 1930 kom den moderne celle (1933-2006).

 

Forbedringscelle

Celle i brug 1875-1933

Fange Niels Vilhelm Nielsen

Fange nr. 552

Forbrydelse: Simpelt tyveri

Dom: Forbedringshus 1 år

Fange nr. 552 er født i 1882. Han er tidligere straffet 6 gange for tyveri. Han har ikke haft fast arbejde, men har haft forefaldende arbejde på herregårde. Ophold i Tyskland i 1917. Fangen er beskæftiget med legetøjsfremstilling. Har den 26/6 fået udleveret reglementeret skrivehæfte, som han gerne skriver i. Fangen taler med Pastor Holm, med hvem han har fortrolighed.

 

Tugthuscelle

Celle i brug 1943-1944

Fange Alf Houlberg

Fange nr. 605

Forbrydelse: Hærværk og flugtforsøg

Dom: Tugthus i 15 år

Fange nr. 605 er født 9/10 1921. Blev efter domfældelse i Tyskland indsat i tysk tugthus i 1942. Efter ca. seks måneder blev fangen 13/5 1943 overført til den tyske tugthusafdeling i Horsens. Fangen undveg 30/12 1944. Ej fundet.

 

Jens Nielsen

Jens Nielsen voksede op på fattiggård og opdragelseshjem, og han lærte tidligt at stjæle. I 1884 kom han til Horsens med en dom på 16 års tugthus for tyveri og ildspåsættelse. Han var på det tidspunkt 21 år gammel og havde allerede udstået en række af domme fra Danmark, Sverige og England. Blandt andet blev han gjort ansvarlig for, at dokkerne i London nedbrændte.

 

Dagbøger

Blåt skrivehæfte

Til fangebrug

I brug: 1884-1892

Jens Nielsen skrev dagbøger. Eller mere præcist ”Levnedsbeskrivelser”, som han selv kaldte det. Jens Nielsen skrev med henblik på publikation, med håbet ”…at det muligvis kunde blive andre unge Mennesker til Advarsel.” Han skrev dele af dagbogen om flere gange, og skriveriet betød meget for ham. Han forsøgte også at få dagbogen udgivet, men det mislykkedes.

 

Mordforsøg

Jens Nielsen kunne ikke overskue en dom på 16 år. Han havde tilbragt mange år i isolation og var blevet psykisk syg. Frem for at sidde i fængsel ønskede han nu at dø. Han forsøgte tre gange at dræbe en fængselsbetjent med den hensigt at blive dømt til døden. De to første gange blev han benådet af Christian IX, men den tredje gang stod dødsstraffen ved magt.

 

Mordforsøg # 1

Type: Jernlod

Funktion: Mordvåben

I brug: 10/12 1884

Mordforsøg på betjent Henriksen. "Vaabenet, som han benyttede, var en Slynge, der bestod af et til den Strikkemaskine, hvorved han arbejdede, hørende skiveformet Jernlod af 90 Kvints Vægt samt en til samme bundet Snor af den Slags, som flere Fanger paa Afdelingen benyttede til deres Bobinrokke, hvilken han havde tilvendt sig paa Arbejdsstuen." Beretning om Strafanstalterne 1883-1886

 

Mordforsøg # 2

Type: Mursten, tvist og syl

Funktion: Mordvåben

I brug: 24/8 1885

Mordforsøg på betjent Petersen. ”Af en af Murstenene, de vejede over 2 Pd., og en stærk Snor, som han havde forfærdiget af noget af det Tvist, han skulle bobine, tildannede han atter en Slynge, idet han søgte at gøre den til et farligt Vaaben ved at skærpe en Kant af Stenen." Beretning om Strafanstalterne 1883-1886

 

Mordforsøg # 3

Type: Bordben med søm

Funktion: Mordvåben

I brug: 2/5 1892

Mordforsøg på sygebetjent Brandstrup. Den 2. maj 1892 kommer dr. Nibe og sygebetjent Brandstrup ind i Jens Nielsens celle. Jens Nielsen griber et bordben, han har løsnet fra sit cellebord, og slår sygebetjenten hårdt i hovedet. Men han rammer med den flade ende, og ikke med sømmene. Brandstrup bliver såret og led et par dage af svimmelhed og susen for ørerne.

 

Henrettelse

8. november 1892 kom Danmarks skarpretter til Horsens. Han satte sit skafot op i fængslets vestre gård. Jens Nielsen blev ført ud i gården. Han blev lagt til rette på skafottet, og skarpretteren huggede hans hoved af med et enkelt hug. Det blev den sidste henrettelse i Danmark.

 

Henrettelsesudstyr

Type: Skafot og økse

Funktion: Til henrettelse

I brug: 8/11 1892

”De faa Skridt til Skafottet udførte Delinkventen i sikker Gang, knælede ved egen hjælp paa det til Skafottet hørende Underlag og lagde til selve Henrettelses-Øjeblikket den største Fatning for Dagen. Executionen fandt sted kl. 7,15 og udførtes i ét Hug.” Fra Horsens Straffeanstalts Forhørsprotokol underskrevet af inspektør Backe, 12. november 1892

 

”Jeg haaber snart at se Ende paa min elendige Tilværelse” Jens Nielsen 1885

 

 

 

Copyright © 2011. All Rights Reserved - Horsens Museum 2011

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd